London Greek Radio

WEB
CAM
LISTEN
LIVE
LGR
STUDIO
TELEPHONE: 020 8346 3345
EMAIL: live@lgr.co.uk
ON AIR NOW
TONY NEOPHYTOU

“DRIVE TIME”

Η τέως Λαϊκή Τράπεζα καθίσταται πλέον ο μόνος μεγαλομέτοχος της νέας Τράπεζας Κύπρου, μετά και τα σχετικά διατάγματα που εξέδωσε η Κεντρική Τράπεζα, σύμφωνα με σημερινή ανακοίνωση της Τράπεζας Κύπρου.

Όπως αναφέρεται, με βάση τις εκτιμήσεις της Κεντρικής Τράπεζας, η τέως Λαϊκή Τράπεζα είναι ο μόνος μέτοχος με ποσοστό μεγαλύτερο του 5% του μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας, κατέχοντας περίπου 18% του συνολικού μετοχικού κεφαλαίου.

Παράλληλα, “οι μέτοχοι που προέκυψαν από τη μετατροπή καταθέσεων (κούρεμα) κατέχουν περίπου 81% του μετοχικού κεφαλαίου, ενώ οι εκδομένες μετοχές ως είχαν στις 29 Μαρτίου 2013 καθώς και οι μετοχές που προήλθαν από την μετατροπή χρεωστικών τίτλων που ήταν εκδομένοι κατά την 29η Μαρτίου αποτελούν σήμερα λιγότερο του 1% του μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας”.

Σε αυτό το σημείο υπενθυμίζεται ότι η Κεντρική Τράπεζα Κύπρου έχει εκδώσει το περί Έκδοσης Μετοχικού Κεφαλαίου της Τράπεζας Κύπρου προς Αποζημίωση της Λαϊκής Τράπεζας Διάταγμα του 20133 με βάση το οποίο η Τράπεζα Κύπρου έχει εκδώσει μετοχικό κεφάλαιο προς την Λαϊκή Τράπεζα για την απόκτηση συγκεκριμένων περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων, συμπεριλαμβανομένων και των ασφαλισμένων καταθέσεων, με βάση τα περί της Πώλησης Ορισμένων Εργασιών της Cyprus Popular Bank Public Co Ltd Διαταγμάτων του 2013.

Σημειώνεται εξάλλου, ότι το μεταβατικό Διοικητικό Συμβούλιο της Τράπεζας θα ασκεί τα καθήκοντά του μέχρι την επόμενη Ετήσια Γενική Συνέλευση των Μετόχων, η οποία προγραμματίζεται για το πρώτο δεκαπενθήμερο του Σεπτεμβρίου 2013.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, “η ανακεφαλαιοποίηση και η συνεχιζόμενη αναδιάρθρωση της Τράπεζας θα έχουν ως αποτέλεσμα τη δημιουργία ενός ισχυρού τραπεζικού οργανισμού με επαρκή κεφαλαιακή επάρκεια, ικανού να ανταποκριθεί στις ανάγκες των πελατών του και της κυπριακής οικονομίας. Με την απορρόφηση και των εγχώριων δραστηριοτήτων της Λαϊκής Τράπεζας, η Τράπεζα έχει εδραιώσει τη θέση της ως ο μεγαλύτερος χρηματοοικονομικός οργανισμός στην Κύπρο.

“Οι πιο πάνω εξελίξεις σηματοδοτούν μια νέα εποχή για την Τράπεζα Κύπρου”, τονίζεται στην ανακοίνωση.

Παράλληλα, όπως προκύπτει από τις πρόνοιες του Τροποποιητικού Διατάγματος Περί Διάσωσης με Ίδια Μέσα της Τράπεζας Κύπρου, η ονομαστική αξία όλων των μετοχών Τάξης Δ (δηλαδή οι προηγούμενοι μέτοχοι και κάτοχοι αξιογράφων), από €1,00 η κάθε μια μειώνεται σε μετοχές τάξης Δ ονομαστικής αξίας €0,01 έκαστη.

Σύμφωνα με το Διάταγμα, μετά τη μετατροπή των Μετοχών Τάξης Α’, των Μετοχών Τάξης Β’, Μετοχών Τάξης Γ’ και Μετοχών Τάξης Δ’ σε Συνήθεις Μετοχές ως περιγράφεται σχετικά στο Τροποποιητικό Διάταγμα, κάθε 100 Συνήθεις Μετοχές ονομαστικής αξίας €0,01 εκάστη που θα είναι εγγεγραμμένες υπό τον ίδιο μέτοχο ενοποιούνται και μετατρέπονται σε μία (1) Συνήθη Μετοχή ονομαστικής αξίας €1,00 έκαστη.

Σημειώνεται πως οποιεσδήποτε Συνήθεις Μετοχές ονομαστικής αξίας €0,01 εκάστη δεν ενοποιηθούν (ήτοι αριθμός μετοχών μικρότερος του εκατόν (100) που δυνατό να υπολείπονται αναφορικά με κάθε μέτοχο) θα ακυρωθούν και το συνολικό ποσό της ονομαστικής αξίας των μετοχών που θα ακυρωθούν θα χρησιμοποιηθεί για τη διαγραφή συσσωρευμένων ζημιών που έχουν πραγματοποιηθεί από την Τράπεζα Κύπρου. 5. Όλες οι συνήθεις μετοχές που θα προκύψουν από τις πιο πάνω εταιρικές πράξεις θα αποτελούν την μία και μοναδική τάξη μετοχών της Τράπεζας και η κάθε μία από αυτές θα φέρει τα ίδια δικαιώματα ψήφου και δικαιώματα σε μερίσματα με τις υπόλοιπες συνήθεις μετοχές.


Τη γενική της εκτίμηση εξέφρασε σήμερα η Τρόικα για το πρόγραμμα εξυγίανσης της οικονομίας της Κύπρου, δηλώνοντας ότι αυτό είναι σε καλό δρόμο και πως όλοι οι δημοσιονομικοί στόχοι έχουν επιτευχθεί ως αποτέλεσμα των σημαντικών μέτρων δημοσιονομικής εξυγίανσης που εφαρμόζονται και της συνετής εκτέλεσης του Προϋπολογισμού.

“Οι Αρχές έχουν λάβει αποφασιστικά μέτρα για τη σταθεροποίηση του χρηματοπιστωτικού τομέα και έχουν ήδη ξεκινήσει μια σταδιακή χαλάρωση στους περιορισμούς στις καταθέσεις και στους ελέγχους της κίνησης κεφαλαίων”, δηλώνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο σχετικά με την πρώτη αποστολή αξιολόγησης του οικονομικού προγράμματος στην Κύπρο.

Όμως, προστίθεται στη γραπτή δήλωση της Τρόικας, “ενώ οι Αρχές έχουν αρχίσει να εφαρμόζουν το πρόγραμμα με αποφασιστικότητα, οι κίνδυνοι παραμένουν σημαντικοί”.

“Η συνέχιση της πλήρους και έγκαιρης εφαρμογής των πολιτικών είναι αποφασιστικής σημασίας για την επιτυχία του προγράμματος”, επισημαίνει η Τρόικα, ανακοινώνοντας ως τα επόμενα βήματα την έγκριση των αποτελεσμάτων αυτής της αξιολόγησης η οποία αναμένεται να εξετασθεί από το Γιούρογκρουπ και το Εκτελεστικό Συμβούλιο του ΔΝΤ το Σεπτέμβριο.

“Η έγκριση θα ανοίξει το δρόμο για την εκταμίευση €1,5 δισ. από τον ΕΜΣ, και περίπου €86 εκατ. από το ΔΝΤ”, προσθέτει η Τρόικα.

Στη δήλωση αναφέρεται ότι κλιμάκιο στελεχών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (ΕΕ), της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ) και του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου (ΔΝΤ) επισκέφτηκε τη Λευκωσία την περίοδο 17 με 31 Ιουλίου για την πρώτη αποστολή αξιολόγησης του οικονομικού προγράμματος της Κύπρου, το οποίο υποστηρίζεται με χρηματοδοτική συνδρομή του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητας (ΕΜΣ) και του ΔΝΤ.

“Οι στόχοι του προγράμματος”, συνεχίζει η Τρόικα, “είναι η αποκατάσταση της σταθερότητας του χρηματοπιστωτικού τομέα, η ενίσχυση της βιωσιμότητας των δημοσίων οικονομικών και η υιοθέτηση διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων ώστε να υποστηριχθεί η ανάπτυξη σε μακροπρόθεσμο ορίζοντα, προστατεύοντας παράλληλα την ευημερία του πληθυσμού”.

Όπως δηλώνει η Τρόικα, “οι βραχυπρόθεσμες οικονομικές προοπτικές εξακολουθούν να είναι δύσκολες και υπόκεινται σε σημαντική αβεβαιότητα και οι πρόσφατοι δείκτες στηρίζουν τις προβλέψεις του προγράμματος για συρρίκνωση της παραγωγής της τάξης του 13 % κατά την περίοδο 2013 και 2014”.

“Είναι ενθαρρυντικό”, συνεχίζει η Τρόικα, “το γεγονός πως οι δείκτες εμπιστοσύνης βελτιώθηκαν ελαφρώς από τα χαμηλότερα επίπεδα που βρέθηκαν τον Απρίλιο, αλλά η αγορά εργασίας έχει αποδυναμωθεί περισσότερο από ό,τι αναμενόταν και η ανεργία συνεχίζει να αυξάνεται, ενώ η οικονομική δραστηριότητα αναμένεται να ανακάμψει ελαφρά από το 2015, οδηγημένη από τις μη-χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες”.

Η Τρόικα θεωρεί πως “οι πολιτικές για τον χρηματοπιστωτικό τομέα έχουν ως στόχο την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης στο τραπεζικό σύστημα και ότι οι Αρχές έχουν κάνει δύσκολα αλλά αναγκαία βήματα για την πλήρη ανακεφαλαιοποίηση της Τράπεζας Κύπρου, επιτρέποντάς της έτσι να βγει από το καθεστώς εξυγίανσης και να επιστρέψει σε κανονικές συνθήκες λειτουργίας”.

“Στοχεύοντας στην υποστήριξη της οικονομικής δραστηριότητας, διασφαλίζοντας παράλληλα την σταθερότητα του χρηματοπιστωτικού τομέα, αναπτύσσουν έναν οδικό χάρτη που θα βασίζεται σε ορόσημα, για τη σταδιακή κατάργηση των ελέγχων της κίνησης κεφαλαίων και των διοικητικών περιορισμών με τακτικό και προβλέψιμο τρόπο”, δηλώνει η Τρόικα.

“Οι Αρχές”, σύμφωνα με τη γραπτή δήλωση, “έχουν καθορίσει επίσης ένα σαφές πρόγραμμα για την αναδιάρθρωση και την ανακεφαλαιοποίηση άλλων χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων, συμπεριλαμβανομένου του συνεταιριστικού πιστωτικού τομέα, πριν από το τέλος του έτους, με τη χρησιμοποίηση πόρων του προγράμματος όπου αυτό είναι αναγκαίο, και χωρίς τη συμμετοχή των καταθετών”.

Η Τρόικα πιστεύει ότι “η ρύθμιση και η εποπτεία του τραπεζικού τομέα επίσης ενισχύεται, συμπεριλαμβανομένης της ενσωμάτωσης της εποπτείας του συνεταιριστικού πιστωτικού τομέα στην Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου”.

“Οι Αρχές”, συνεχίζει η γραπτή δήλωση, “έχουν αναπτύξει ένα σχέδιο δράσης για την ενίσχυση της εφαρμογής του πλαισίου καταπολέμησης της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες”.

“Στη δημοσιονομική πολιτική, η φιλόδοξη δέσμη μέτρων που έχει ήδη εφαρμοσθεί και η συνετή εκτέλεση των δαπανών αποφέρουν καρπούς, με το πρωτογενές δημοσιονομικό έλλειμμα κατά το πρώτο εξάμηνο του έτους να υπερβαίνει τους στόχους του προγράμματος για την ίδια περίοδο”, όπως αναφέρει η Τρόικα.

“Μακροπρόθεσμα”, προσθέτει, “η δημοσιονομική πολιτική της Κυβέρνησης παραμένει σταθερά προσηλωμένη στην επίτευξη πρωτογενούς δημοσιονομικού πλεονάσματος ύψους 4% του ΑΕΠ έως το 2018, το οποίο απαιτείται για να μπει το δημόσιο χρέος σε σταθερά πτωτική τροχιά”.

“Μεγάλες διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις σχεδιάζονται για τον εκσυγχρονισμό των δημοσιονομικών θεσμών και, για τη βελτίωση της αποδοτικότητας, η φορολογική διοίκηση θα αλλάξει ουσιαστικά, μεταξύ άλλων με την ενοποίηση των υπηρεσιών εσωτερικών εσόδων και του φόρου προστιθέμενης αξίας”, συνεχίζει η Τρόικα.

“Ταυτόχρονα”, προσθέτει, “οι Αρχές θα λάβουν μέτρα για την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής και την τόνωση της είσπραξης εσόδων, γεγονός που μπορεί να βοηθήσει επίσης κατά τη διάρκεια της τρέχουσας οικονομικής επιβράδυνσης”.

Όπως αναφέρεται στη γραπτή δήλωση, “οι Αρχές έχουν επίσης ξεκινήσει μια θεμελιώδη μεταρρύθμιση του συστήματος κοινωνικής πρόνοιας, για να παράσχουν καλύτερη προστασία στις ευάλωτες ομάδες”.

“Το βασικό στοιχείο της μεταρρύθμισης είναι η εισαγωγή, από τα μέσα του 2014, ενός συστήματος ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος παράλληλα με την κατάργηση των διπλών παροχών και το ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα θα παράσχει βοήθεια σε όσους δεν έχουν επαρκή εισοδήματα για την κάλυψη βασικών αναγκών, επεκτείνοντας κατ’ αυτόν τον τρόπο αποτελεσματικά την κάλυψη της κρατικής παρέμβασης, ενώ θα παραμένει στο πλαίσιο των κονδυλίων του προϋπολογισμού”, δηλώνει η Τρόικα.

Στο σωστό δρόμο το πρόγραμμα της Κύπρου, λέει η επικεφαλής της αποστολής του ΔΝΤ

Σε σωστή πορεία βρίσκεται το πρόγραμμα οικονομικής βοήθειας που υιοθετήθηκε για την Κύπρο, δήλωσε η επικεφαλής της αποστολής του ΔΝΤ στην Κύπρο Ντέλια Βελκουλέσκου κατά τη διάρκεια τηλεδιάσκεψης στην οποία ανακοίνωσε τα συμπεράσματα της πρώτης αξιολόγησης της εφαρμογής του Μνημονίου.

Η κα. Βελκουλέσκου είπε ότι το πρόγραμμα βρίσκεται στη σωστή πορεία, σημειώνοντας ότι οι κυπριακές αρχές έχουν κάνει καλή πρόοδο στην επίτευξη των στόχων που έχουν θέσει.

Αναφερόμενη στις εξελίξεις με την Τράπεζα Κύπρου, είπε ότι η Τράπεζα Κύπρου έχει πλήρως ανακεφαλαιοποιηθεί και έχει εξέλθει του καθεστώτος εξυγίανσης στο οποίο βρισκόταν.

Σημείωσε ότι η έξοδος της Τράπεζας Κύπρου από το καθεστώς εξυγίανσης αποτελεί σημαντικό βήμα για την αποκατάσταση των δραστηριοτήτων της Τράπεζας «αν και πολλά εκκρεμούν ακόμη να γίνουν προκειμένου η τράπεζα να προσαρμόσει το επιχειρηματικό της μοντέλο στις νέες συνθήκες».

Ανέφερε, επίσης, ότι έχει εκπονηθεί ένα συγκεκριμένο σχέδιο για την ανακεφαλαιοποίηση και των άλλων τραπεζών συμπεριλαμβανομένου της ανακεφαλαιοποίησης και αναδιάρθρωσης των συνεργατικών ιδρυμάτων στην Κύπρο.

Αυτό θα γίνει, ξεκαθάρισε, από τους πόρους του προγράμματος, εκεί και όπου χρειάζεται, και δεν θα απαιτηθεί η εμπλοκή των καταθετών.

Είπε, επίσης, ότι οι κυπριακές αρχές επεξεργάζονται ένα οδικό χάρτη με ορόσημα για τη σταδιακή χαλάρωση των περιορισμών στη διακίνηση κεφαλαίου με μεθοδευμένο τρόπο σύμφωνα και με την πρόοδο της γενικής τραπεζικής στρατηγικής.

Ανέφερε ακόμη ότι θα ληφθούν μέτρα για ενίσχυση της εποπτείας και της ρύθμισης του χρηματοπιστωτικού τομέα και υλοποίησης του πλαισίου κατά του ξεπλύματος βρόμικου χρήματος.

Αναφορικά με τη δημοσιονομική πολιτική, είπε ότι τα μέτρα που εφαρμόστηκαν στο τέλος του προηγούμενου χρόνου και φέτος τον Απρίλιο σε συνδυασμό με τη συνετή υλοποίηση του προϋπολογισμού έχουν οδηγήσει σε καλύτερη δημοσιονομική απόδοση έναντι των στόχων του προγράμματος.

Παρ `όλα αυτά , επεσήμανε, η συνετή δημοσιονομική πολιτική θα πρέπει να συνεχιστεί λόγω των σημαντικών αβεβαιοτήτων που περιβάλλουν τις μακροοικονομικές προοπτικές.

Σε ό,τι αφορά τις μακροοικονομικές προοπτικές, είπε ότι οι διαθέσιμοι οικονομικοί δείκτες δεν δείχνουν ότι δικαιολογείται η αναθεώρηση των μακροοικονομικών προβλέψεων που περιλαμβάνονται στο πρόγραμμα στον παρόν στάδιο. Ωστόσο, είπε, εξακολουθεί να υπάρχει μεγάλη αβεβαιότητα.

Αναφορικά με τις διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις, είπε ότι οι κυπριακές αρχές έχουν υιοθετήσει ένα φιλόδοξο πρόγραμμα μεταρρυθμίσεων για εκσυγχρονισμό των δημόσιων οργανισμών.

Το πρώτο παράδειγμα θα υπάρξει αναμόρφωση στη διαχείριση των εσόδων για ενίσχυση της αποτελεσματικότητας και της βελτίωσης της είσπραξης φόρων. Οι αρχές θα λάβουν επίσης μέτρα για αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής.

Το δεύτερο παράδειγμα αφορά την κοινωνική πρόνοια, οι αρχές θα μεταρρυθμίσουν το παρόν σύστημα για βελτίωση της στόχευσης των επιδομάτων και να επεκτείνει την κάλυψη όσων χρειάζονται βοήθεια και αυτή τη στιγμή είναι εκτός του συστήματος.

Συνοψίζοντας, η κα. Ντέλια Βελκουλέσκου είπε ότι οι κυπριακές αρχές έχουν επιτύχει καλή πρόοδο στην εφαρμογή του προγράμματος και έχουν θέσει ένα φιλόδοξο πρόγραμμα για τους επόμενους μήνες.

Είπε ότι υπάρχουν μεγάλοι κίνδυνοι που επισκιάζουν τις προοπτικές, η συνετή εκτέλεση του προϋπολογισμού και η έγκαιρη εφαρμογή πολιτικών είναι σημαντικά για την επιτυχία του προγράμματος.

Απαντώντας σε ερώτηση για την Τράπεζα Κύπρου, είπε ότι η Τράπεζα Κύπρου θα χρειαστεί να ετοιμάσει η ίδια το δικό της επιχειρηματικό σχέδιο αναδιάρθρωσης για να εξασφαλίσει τη βιωσιμότητα της. « Δεν προτείνουμε οποιαδήποτε συγκεκριμένα μέτρα, ωστόσο θα αξιολογήσουμε αυτά τα σχέδια αναδιάρθρωσης όταν θα έχουν ολοκληρωθεί».

Απαντώντας σε άλλη ερώτηση, είπε ότι η αξιολόγηση του προγράμματος της Κύπρου από την Τρόικα θα συνεχιστεί σε τριμηνιαία βάση, αναφέροντας, τέλος, ότι το Εκτελεστικό Συμβούλιο του ΔΝΤ αναμένεται να εξετάσει την έκθεση για την Κύπρο στα μέσα του Σεπτέμβρη.


Σε οκτώ συλλήψεις έχει προχωρήσει μέχρι στιγμής η Αντιτρομοκρατική υπηρεσία στην Ελλάδα, αναφορικά με τον εντοπισμού σκάφους στα ανοιχτά της Χίου, που μετέφερε οπλισμό με προορισμό την Τουρκία.

Οι συλληφθέντες είναι πέντε Τούρκοι κουρδικής καταγωγής και τρεις Έλληνες. Οι τέσσερις πρώτοι ( δύο Τούρκοι και δύο Έλληνες) ήταν οι επιβάτες του σκάφους, ενώ συνελήφθησαν ακόμα ένας Έλληνας και ένας Τούρκος κουρδικής καταγωγής αργότερα στη Χίο για εμπλοκή στην υπόθεση και ακόμη δύο Τούρκοι κουρδικής καταγωγής, στην Αθήνα.

Οι συλληφθέντες της Χίου θα οδηγηθούν στον Εισαγγελέα, με κατηγορίες σε βαθμό κακουργήματος, αναφορικά με τρομοκρατική δραστηριότητα, όπως κατασκευή, προμήθεια, κατοχή και μεταφορά εκρηκτικών υλών και βομβών, κατοχή και μεταφορά πολεμικού υλικού.

Οι δύο Τούρκοι κουρδικής καταγωγής που συνελήφθησαν στην Αθήνα, στις έρευνες της Αντιτρομοκρατικής αντιμετωπίζουν κατηγορίες για κατοχή πλαστού διαβατηρίου και απόκρυψη των στοιχείων ταυτότητάς τους.

Στις έρευνες της Τρίτης, σε σπίτια στην Αθήνα τη Θεσσαλονίκη και την Κόρινθο σχετικά με την υπόθεση, κατασχέθηκαν μεγάλος αριθμός συσκευών κινητής τηλεφωνίας, κάρτες SIM, μονάδες ηλεκτρονικών υπολογιστών, συσκευές USB, εξωτερικοί σκληροί δίσκοι, ψηφιακοί δίσκοι (CD) και πλήθος χειρόγραφων σημειώσεων και βιβλίων. Έγιναν ακόμα 14 προσαγωγές (11 από Αθήνα και 3 από Θεσσαλονίκη), εκ των οποίων οι δύο μετατράπηκαν σε συλλήψεις, ενώ οι υπόλοιπο αφέθηκαν ελεύθεροι.


Ενώπιον της Ερευνητικής Επιτροπής για την οικονομία θα βρεθούν εντός Αυγούστου τόσο ο νυν Πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Αναστασιάδης όσο και ο τέως Πρόεδρος της Δημοκρατίας Δημήτρης Χριστόφιας.

Όπως ανακοινώθηκε μετά το πέρας της σημερινής συνεδρίας της Επιτροπής κατά την οποία κατέθεσε ο πρώην Πρόεδρος του ΔΣ της Λαϊκής Τράπεζας Κίκης Λαζαρίδης, στις 22 Αυγούστου, στις 10.00 το πρωί, θα βρεθεί ενώπιον της Επιτροπής ο τέως Πρόεδρος της Δημοκρατίας Δημήτρης Χριστόφιας, ενώ στις 26 Αυγούστου, επίσης στις 10.00 το πρωί, θα δώσει τη δική του κατάθεση ο νυν Πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Αναστασιάδης.

Προηγουμένως, στις 9 Αυγούστου θα βρεθεί ενώπιον της Ερευνητικής Επιτροπής ο πρώην Διοικητής της Κεντρικής Τράπεζας (ΚΤ) Χριστόδουλος Χριστοδούλου.

Επίσης, έχουν ειδοποιηθεί για να καταθέσουν στην Επιτροπή και αναμένεται η απάντηση τους ο νυν Διοικητής της ΚΤ Πανίκος Δημητριάδης και ο τέως Διοικητής Αθανάσιος Ορφανίδης.

Ενώπιον της Επιτροπής θα βρεθούν, μεταξύ άλλων, και οι τέως Ανώτεροι Διευθυντές της ΚΤ Σπύρος Σταυρινάκης και Κώστας Πουλλής, οι οποίοι θα καταθέσουν την ίδια ημέρα, στις 6 Αυγούστου.


The Hive

BUY ONE GET ONE FREE Tickets for this Saturday’s match against last season’s UEFA Europa League contestants AEL Limassol v Barnet FC at The Hive Stadium, Edgware.

The six-time Cypriot champions have a glorious history on the domestic and European stage which includes a 3-0 win over Marseille in last year’s Europa League.

They also faced off against Fenerbache and Borussia Monchengladbach in last season’s second European competition and you can watch them this Saturday with 2-4-1 on tickets.

Saturday will also be your last chance to see how Edgar Davids’ side are shaping up ahead of the 2013/14 season with the first Skrill Premier fixture against Chester taking place one-week later.

Alternatively you can purchase a Bees Membership before midnight on Wednesday 31st July and get free access to Saturday’s match and all other matches during August and beyond from just £22 per month.

To book your buy one get one free ticket for Saturday’s match or to become a member please call the ticket office on 020 8381 3800 and select option 2 or buy online www.barnetfc.com

Saturdays buy one get one free tickets are as follows:

Adults: £21.00

Over 64s: £13.00

Under 19s: £13.00

Under 10s: £2.00

Please note that Buy One Get One Free tickets are only available until midnight on Friday 2nd August so don’t delay and book your tickets now!

Treat yourself to a hospitality package this weekend as the Bees host AEL Limassol. For just £49 you can be part of the 1888 Club and enjoy a casual yet classy match-day experience in The Trophy room.

Get your tickets now

You will get the perfect view from our premium East Stand seats, a carvery lunch, half-time tea & coffee with desert, access to a private cash bar and more all included in this excellently priced package.

Alternatively you can become an 1888 Club member and enjoy all these benefits for the duration of the 2013/14 season and beyond for just £78 per month.

Barnet FC will also be running the crème de la crème hospitality package on Saturday for just £79. The Directors’ Lounge package is second to none offering first class entertainment both on and off the pitch and you can join Match Programme Sponsors Parikiaki and Match Ball Sponsors London Greek Radio.

From the moment you walk through the exclusive Directors’ entrance you will be treated like royalty as you enjoy an exquisite roast lunch, post-match refreshments and a front row seat to the man of the match presentation. You will of course have access to a cash bar until 6pm and you will receive a complimentary team sheet and match-day programme among other perks, the benefits really are endless.

Just like the 1888 Club you can enjoy the Directors’ Lounge hospitality for the entire season and beyond by becoming a member for just £119 per month.

Kick Off 3.00PM Saturday 3rd August 2013 The Hive Stadium Edgware HA8 6AG. For more information on hospitality packages or to book please call the Commercial team on 020 8381 3800 and select option two.


Πρόταση για απαγόρευση στους πολίτες από άλλες χώρες-μέλη της ΕΕ που ζουν στη Βρετανία να διεκδικούν κρατικά επιδόματα πρόνοιας κατά τα δύο πρώτα χρόνια παρουσίας τους στη χώρα, κατατίθεται εντός της ημέρας στο Βρετανό Πρωθυπουργό Ντέιβιντ Κάμερον στο πλαίσιο μέτρων για την ανάκτηση εξουσιών από τις Βρυξέλλες.

Σύμφωνα με την εφημερίδα Times, το «δραστικό» μέτρο συνιστά τμήμα του πακέτου μέτρων που θα υποβάλει η ανεξάρτητη δεξαμενή σκέψης Demos, η οποία στο παρελθόν είχε συνδεθεί στενά με τους «Νέους Εργατικούς» του Τόνι Μπλερ.

Οι προτάσεις του οργανισμού αποτελούν τη συμβολή του στη λεγόμενη «Αναθεώρηση της Ισορροπίας Αρμοδιοτήτων» μεταξύ Βρετανίας και ΕΕ που έχει ξεκινήσει η βρετανική κυβέρνηση. Πρόθεση είναι τα συμπεράσματα αυτής της άσκησης να χρησιμεύσουν ως βάση διαπραγματεύσεων με τις Βρυξέλλες για την επίτευξη μίας «νέας σχέσης» που θα τεθεί στην κρίση του λαού σε δημοψήφισμα πριν από το τέλος του 2017.

Η Demos που καταπιάνεται με την ισορροπία αρμοδιοτήτων στην αγορά εργασίας θα σημειώνει, σύμφωνα με την Times, ότι η άφιξη περισσότερων των 1,5 εκατομμυρίων μεταναστών από το 2004 και μετά στη Βρετανία είναι «η μεγαλύτερη μετακίνηση πληθυσμών στην ευρωπαϊκή ιστορία εν καιρώ ειρήνης». Θα προσθέτει ότι οι αρνητικές συνέπειες αυτού του μεταναστευτικού κύματος έχουν υποτιμηθεί.

Η δεξαμενή σκέψης θα προτείνει επίσης επιβολή ορίου στον αριθμό των ξένων που δικαιούνται να αναζητούν εργασία στη Βρετανία, την αποκλειστική διάθεση περισσότερων θέσεων εργασίας και προγραμμάτων επαγγελματικής κατάρτισης σε Βρετανούς, την κατάργηση μέτρων φοροαπαλλαγής για εργοδότες που προσλαμβάνουν αλλοδαπούς, αλλά και την απαγόρευση άδειας σε χώρες της ΕΕ να μετέχουν της κοινής ελεύθερης αγοράς εργασίας αν το ΑΕΠ τους δεν είναι τουλάχιστον στο 75% του ευρωπαϊκού μέσου όρου, ώστε «να μην εξάγουν ανεργία».

Στοιχεία από το υπουργείο Εσωτερικών που επικαλείται η εφημερίδα δείχνουν ότι η αναλογία των μελών του εργατικού δυναμικού στη Βρετανία που προέρχονται από χώρες της ανατολικής Ευρώπης έχει δεκαπλασιαστεί την τελευταία δεκαετία.

Περίπου 2,5 εκατομμύρια κάτοικοι της Βρετανίας είναι άνεργοι, γεγονός που έχει αναζωπυρώσει τη συζήτηση επί του μεταναστευτικού. Οι πολιτικοί αναλυτές εκτιμούν πως το ευρωσκεπτικιστικό Κόμμα Ανεξαρτησίας (UKIP) του Νάιτζελ Φάρατζ που υποστηρίζει μέτρα περιορισμού της μετανάστευσης έχει καταφέρει να αποσπάσει αρκετούς από τους οπαδούς του Συντηρητικού κόμματος, ασκώντας πίεση στον πρωθυπουργό Κάμερον. Υπό αυτό το σκηνικό, ο πρωθυπουργός αναμένεται να παρουσιάσει το φθινόπωρο τα συμπεράσματα της αναθεώρησης των νόμων περί ελεύθερης μετακίνησης πολιτών εντός της ΕΕ.

Εν τω μεταξύ, την έντονη αντίδραση του υπουργού Επιχειρήσεων Βινς Κέιμπλ, ο οποίος προέρχεται από το μικρότερο κυβερνητικό εταίρο των Φιλελεύθερων Δημοκρατών, προκάλεσε το σχέδιο της κυβέρνησης για επιβολή «μεταναστευτικού ομολόγου». Σύμφωνα με την πρόταση, υπήκοοι Ινδίας, Νιγηρίας, Πακιστάν, Κένυας, Σρι Λάνκα και Μπανγκλαντές θα πρέπει να καταβάλλουν εγγύηση 3.000 λιρών για να αποκτήσουν τουριστική βίζα. Το υπουργείο Εσωτερικών θεωρεί ότι με τον τρόπο αυτό θα αποτρέπονται από το να παραμείνουν στη Βρετανία πέρα από το χρονικό όριο των έξι μηνών που θέτει η βίζα.


Είναι στοιχειώδες δικαίωμα των ανασφάλιστων καταθετών της Λαϊκής να διαχειριστούν οι ίδιοι το 18% του μετοχικού κεφαλαίου της νέας Τράπεζας Κύπρου που τους αναλογεί, δήλωσε σήμερα ο Πρόεδρος του Συνδέσμους Καταθετών της Λαϊκής Τράπεζας (ΣΥΚΑΛΑ) Άδωνης Παπακωνσταντίνου.

Εξέφρασε παράλληλα αμφιβολία ότι η Διαχειρίστρια της Λαϊκής ή η Κεντρικής Τράπεζα διασφαλίζει κατά τον καλύτερο δυνατό τρόπο τα συμφέροντα των ανασφάλιστων καταθετών και είπε ότι ο ΣΥΚΑΛΑ ζητά εκπροσώπηση από ικανά άτομα στο ΔΣ της νέας Τράπεζας Κύπρου.

Μιλώντας κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου, στη Λευκωσία, ο κ. Παπακωνσταντίνου αναφέρθηκε στη χθεσινή κοινή ανακοίνωση της Κεντρικής Τράπεζας και του Υπουργείου Οικονομικών, για έξοδο της Τράπεζας Κύπρου από το καθεστώς εξυγίανσης, και χαρακτήρισε το ποσοστό του 18% στο μετοχικό κεφάλαιο της νέας Τράπεζας Κύπρου ως «καθόλου ικανοποιητική» αποζημίωση για τους ανασφάλιστους καταθέτες.

Είπε εξάλλου ότι με την απόκτηση του 18% του μετοχικού κεφαλαίου, η Λαϊκή καθίσταται ο μεγαλύτερος μέτοχος της νέας Τράπεζας Κύπρου και ουσιαστικά μπορεί να ελέγξει σχεδόν το 100% των αποφάσεων της τράπεζας.

Ερωτηθείς αν αυτό σημαίνει ότι πρέπει να μπει ένας εκπρόσωπος των ανασφάλιστων καταθετών της Λαϊκής στο νέο ΔΣ της Τράπεζας Κύπρου, ο κ. Παπακωνσταντίνου απάντησε ότι «το 18% δεν μεταφράζεται σε έναν αντιπρόσωπο», αλλά «σε πολύ περισσότερους».

Είπε ότι αυτή τη στιγμή, το πακέτο μετοχών αντιστοιχεί σε 11.000 άτομα και εταιρείες, οι οποίες με τη διανομή των μετοχών θα κατέχουν το 18% της Τράπεζας Κύπρου. «Διεκδικούμε το δικαίωμα να διαχειριστούμε το 18% το οποίο δικαιωματικά μας ανήκει», είπε ο κ. Παπακωνσταντίνου, ενώ πρόσθεσε ότι «δεν θέλουμε ούτε η Διαχειρίστρια, ούτε η Κεντρική Τράπεζα να διαχειριστεί αυτό το 18%».

Σε ερώτηση πώς μπορεί να γίνει η διαχείριση από τους καταθέτες, ο κ. Παπακωνσταντίνου είπε ότι είναι νομικά εφικτό. Συνέχισε, λέγοντας ότι μια πρόταση είναι η διαχείριση να γίνει μέσω της δημιουργίας μιας εταιρείας, η οποία υπάρχει, ενώ άφησε ανοιχτά και άλλα ενδεχόμενα.

Όπως είπε, ο ΣΥΚΑΛΑ είναι ανοιχτός στο διάλογο, τόσο με τη Διαχειρίστρια της Λαϊκής, όσο και με την Κεντρική Τράπεζα ή άλλον εμπλεκόμενο, για τους τρόπους με τους οποίους μπορεί να γίνει η διαχείριση του 18% από τους ανασφάλιστους καταθέτες.

Ο Πρόεδρος του Συνδέσμου χαρακτήρισε αρνητικό το γεγονός ότι η Τράπεζα Κύπρου συνεχίζει να είναι κατά κάποιον τρόπο «σε καθεστώς κρατικοποίησης», εξηγώντας ότι εννοεί πως το 18% των μετοχών ανήκει στη Διαχειρίστρια της Λαϊκής, η οποία είναι υπόλογη στην Κεντρική Τράπεζα, που με τη σειρά της αποτελεί θεσμό της Κυπριακής Δημοκρατίας.

«Δεν θέλουμε αυτός ο έλεγχος να συνεχίσει να γίνεται από την Κεντρική Τράπεζα» είπε ο Πρόεδρος του ΣΥΚΑΛΑ, ενώ πρόσθεσε ότι φαίνεται ότι η ΚΤ δεν θέλει να χάσει τον έλεγχο αυτό, τη στιγμή που η τράπεζα εξέρχεται από το καθεστώς εξυγίανσης, κάτι που, όπως είπε, «παραπέμπει σε διάφορες σκέψεις» όχι πολύ θετικές.

Έκανε επίσης λόγο για διαφορετική προσέγγιση μεταξύ των καταθετών και της άλλης πλευράς. Όπως είπε, η Κεντρική Τράπεζα δεν ενδιαφέρεται να μεγιστοποιήσει είτε την αξία αυτών των μετοχών, είτε την αξία των υποκαταστημάτων σε άλλες χώρες, τα οποία προσπαθεί αυτή τη στιγμή να πουλήσει. Τα κίνητρα της ΚΤ είναι πολύ διαφορετικά από τα δικά μας, εμείς θέλουμε να μεγιστοποιήσουμε την αξία, αυτοί θέλουν να απαλλαγούν από τον πονοκέφαλο, είπε.

Ως προς την πρόταση του ΣΥΚΑΛΑ προς το Υπουργείο Οικονομικών για αποζημίωση των ανασφάλιστων καταθετών, ο κ. Παπακωνσταντίνου είπε ότι μετά την τελευταία επαφή με εκπροσώπους του Υπουργείου, πριν από επτά περίπου εβδομάδες, δεν υπάρχει ανταπόκριση από τον Υπουργό Χάρη Γεωργιάδη.

Είπε ότι οι ανασφάλιστοι καταθέτες δεν θα έπρεπε να τυγχάνουν αυτής της αντιμετώπισης, καθώς όταν η χώρα χρειάστηκε τα χρήματά τους, τα πήρε σε εικοσιτέσσερις ώρες. Ανέφερε επίσης ότι οι καταθέτες αποτελούν τους «προσωρινούς σωτήρες» της οικονομίας Κύπρου, χωρίς τους οποίους δεν είναι βέβαιο αν θα υπήρχε αυτή τη στιγμή κράτος.

Το 81% των μετοχών Τράπεζας Κύπρου κατέχουν οι νέοι μέτοχοι

Το 81% του μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας Κύπρου κατέχουν οι νέοι μέτοχοι που προέκυψαν από τη μετατροπή καταθέσεων, με το 18% να κατέχει η τέως Λαϊκή Τράπεζα, ο μόνος μέτοχος με ποσοστό μεγαλύτερο του 5%, ενώ οι μετοχές που προήλθαν από την μετατροπή χρεωστικών τίτλων που ήταν εκδομένοι κατά την 29η Μαρτίου 2013 αποτελούν σήμερα λιγότερο του 1% του μετοχικού κεφαλαίου της τράπεζας.

Αυτό αναφέρεται σε ανακοίνωση της Τράπεζας Κύπρου σχετικά με την έξοδό της από το καθεστώς εξυγίανσης, ενώ παράλληλα ανακοινώνεται ότι «το μεταβατικό Διοικητικό Συμβούλιο της Τράπεζας θα ασκεί τα καθήκοντά του μέχρι την επόμενη Ετήσια Γενική Συνέλευση των Μετόχων, η οποία προγραμματίζεται για το πρώτο δεκαπενθήμερο του Σεπτεμβρίου 2013».

Όπως ανακοινώνεται «η διαδικασία ανακεφαλαιοποίησης μέσω Διάσωσης με Ίδια Μέσα (μετατροπή καταθέσεων σε ίδια κεφάλαια) έχει ολοκληρωθεί και στις 30 Ιουλίου 2013 η Τράπεζα εξήλθε από το καθεστώς εξυγίανσης».

Προστίθεται ότι «η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου, υπό την ιδιότητα της ως Αρχή Εξυγίανσης, έχει εκδώσει στις 30 Ιουλίου 2013 απόφαση με βάση τις πρόνοιες του περί Διάσωσης με Ίδια Μέσα της Τράπεζας Κύπρου Δημόσιας Εταιρείας Λτδ Διάταγμα του 2013 (ως έχει τροποποιηθεί) (το “Διάταγμα”) με την οποία επιπλέον 10% των επηρεαζόμενων καταθέσεων μετατρέπεται σε μετοχικό κεφάλαιο, αυξάνοντας το συνολικό ποσοστό τέτοιων καταθέσεων που μετατρέπεται σε μετοχικό κεφάλαιο σε 47,5%».

«Οι κατά την 29 Μαρτίου 2013 κάτοχοι συνήθων μετοχών και χρεωστικών τίτλων που εκδόθηκαν από την Τράπεζα έχουν συνεισφέρει στην ανακεφαλαιοποίηση της Τράπεζας μέσω της απορρόφησης συσσωρευμένων ζημιών με βάση το Διάταγμα και σύμφωνα με τις σχετικές πρόνοιες του περί Εξυγίανσης Πιστωτικών και Άλλων Ιδρυμάτων Νόμου του 2013», σημειώνεται.

Επιπλέον, η Κεντρική Τράπεζα Κύπρου έχει εκδώσει «το περί Έκδοσης Μετοχικού Κεφαλαίου της Τράπεζας Κύπρου προς Αποζημίωση της Λαϊκής Τράπεζας Διάταγμα του 20133 με βάση το οποίο η Τράπεζα έχει εκδώσει μετοχικό κεφάλαιο προς την Cyprus Popular Bank Public Co Ltd (Λαϊκή Τράπεζα) για την απόκτηση συγκεκριμένων περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων, συμπεριλαμβανομένων και των ασφαλισμένων καταθέσεων, με βάση τα περί της Πώλησης Ορισμένων Εργασιών της Cyprus Popular Bank Public Co Ltd Διαταγμάτων του 2013».

Η ανακοίνωση της Τράπεζας Κύπρου συνεχίζει αναφέροντας ότι «με βάση τις εκτιμήσεις της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου και μετά από την ανακεφαλαιοποίηση με Ίδια Μέσα και την έκδοση μετοχικού κεφαλαίου προς την τέως Λαϊκή Τράπεζα, η Τράπεζα διαθέτει επαρκή κεφαλαιακή επάρκεια».

Επιπλέον, προστίθεται, «η τέως Λαϊκή Τράπεζα είναι ο μόνος μέτοχος με ποσοστό μεγαλύτερο του 5% του μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας, κατέχοντας περίπου 18% του συνολικού μετοχικού κεφαλαίου».

Οι μέτοχοι που προέκυψαν από τη μετατροπή καταθέσεων σύμφωνα με τις σχετικές αποφάσεις του Eurogroup στις 25 Μαρτίου 2013, δηλαδή τις καταθέσεις που αποτελούν ‘Υπερβάλλον Ποσό’ ως ο όρος αυτός ερμηνεύεται στο Διάταγμα της 30ης Ιουλίου «κατέχουν περίπου 81% του μετοχικού κεφαλαίου, ενώ οι εκδομένες μετοχές ως είχαν στις 29 Μαρτίου 2013 καθώς και οι μετοχές που προήλθαν από την μετατροπή χρεωστικών τίτλων που ήταν εκδομένοι κατά την 29η Μαρτίου 2013 αποτελούν σήμερα λιγότερο του 1% του μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας».

«Μετά και την ολοκλήρωση της ανακεφαλαιοποίησης της Τράπεζας, η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου, ως Αρχή Εξυγίανσης, ανακοίνωσε απόφασή της για έξοδο της Τράπεζας από το καθεστώς εξυγίανσης στις 30 Ιουλίου 2013», αναφέρεται.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση «η ανακεφαλαιοποίηση και η συνεχιζόμενη αναδιάρθρωση της Τράπεζας θα έχουν ως αποτέλεσμα τη δημιουργία ενός ισχυρού τραπεζικού οργανισμού με επαρκή κεφαλαιακή επάρκεια, ικανού να ανταποκριθεί στις ανάγκες των πελατών του και της κυπριακής οικονομίας».

«Με την απορρόφηση και των εγχώριων δραστηριοτήτων της Λαϊκής Τράπεζας, η Τράπεζα έχει εδραιώσει τη θέση της ως ο μεγαλύτερος χρηματοοικονομικός οργανισμός στην Κύπρο», προστίθεται, ενώ σημειώνεται ότι «οι πιο πάνω εξελίξεις σηματοδοτούν μια νέα εποχή για την Τράπεζα Κύπρου».


Νέα εποχή αρχίζει από σήμερα για την Τράπεζα Κύπρου, η οποία βρίσκεται πλέον εκτός καθεστώτος εξυγίανσης. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Χρήστος Στυλιανίδης δήλωσε στο Πρωινό Δρομολόγιο ότι με την έξοδο της τράπεζας Κύπρου από το καθεστώς εξυγίανσης, τελείωσε μια μακρά περίοδος αβεβαιότητας που έπληττε το κύρος του τραπεζικού μας συστήματος.

Μπάινουμε, είπε, σε νέα περίοδο για την οικονομία με ομαλοποίηση του τραπεζικού μας συστήματος.
Ο κύριος Στυλιανίδης ανέφερε ότι μετά την εξέλιξη αυτή αναμένεται ότι αύριο η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα θα εκδώσει ανακοίνωση στην οποία θα αναφέρει ότι η Τράπεζα Κύπρου αποκτά στάτους αντισυμβαλλομένου.
Αυτό, είπε, θα εξασφαλίσει στην Τράπεζα πρόσβαση σε μεγαλύτερη ρευστότητα με καλύτερους όρους και μείωση του ΕΛΑ.
Ο εκπρόσωπος επανέλαβε ότι υπάρχουν ακόμα πολλές δυσκολίες και πρέπει να παραμείνουμε επικεντρωμένοι στην εφαρμογή του μνημονίου.
Διαχειριζόμαστε, είπε, την κατάσταση και προχωρούμε βήμα-βήμα.
Ο Πρόεδρος του μεταβατικού διοικητικού συμβουλίου της Τράπεζας Κύπρου Σοφοκλής Μιχαηλίδης χαρακτήρισε πολύ σημαντική την ανακοίνωση που αναμένεται να εκδόσει αύριο η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, με την οποία η τράπεζα Κύπρου θα καθίσταται εξουσιοδοτημένο συναλλασσόμενο μέλος.

Θα μπορούμε είπε, να υποθηκεύουμε ομόλογα και χρεόγραφα και να λαμβάνουμε δάνεια με ευνοϊκούς όρους.
Ανακοίνωσε ότι αύριο θα συνέλθει το μεταβατικό συμβούλιο της Τράπεζας Κύπρου, για συζήτηση των εξελίξεων και καθορισμό της ημερομηνίας για τη γενική συνέλευση των μετόχων, την οποία τοποθέτησε στο πρώτο δεκαπενθήμερο Σεπτεμβρίου.

Σε σχέση με την παραχώρηση δανείων από την τράπεζα, διευκρίνισε ότι δεν πρέπει να αναμένεται η χρηματοδότηση τεράστιων επενδύσεων στην κατασκευαστική βιομηχανία.
Θα παρέχονται είπε, δάνεια,για αγορά κατοικίας, επαγγελματικής στέγης και ανάπτυξη μικρομεσαίων επιχειρήσεων.


Ικανοποίηση εκφράζουν οι εργοδοτικές οργανώσεις ΚΕΒΕ και ΟΕΒ από την έξοδο της τράπεζας Κύπρου από το καθεστώς εξυγίανσης.

Ο Πρόεδρος του Κεβέ Φειδίας Πηλείδης ανέφερε ότι πρόκειται για βήμα προς τη σταθεροποίηση του τραπεζικού συστήματος.

Χαιρέτισε την απόφαση για απελευθέρωση ποστοστού πέντε τοις εκατό των καταθέσεων, προσθέτοντας ωστόσο ότι δεν είναι αρκετό, αφού υπάρχει μεγάλη έλλειψη ρευστότητας στην αγορά.

Ο Πρόερος της ΟΕΒ Φίλιος Ζαχαριάδης  υποστήριξε πως η κατάσταση ομαλοποιείται αλλά σε μικρό βαθμό.
Οσον αφορά την αποδέσμευση των καταθέσεων, είπε,  πως είναι πολυ περιορισμένη και σε βάθος χρόνου, γεγονός που δεν βοηθά την επανεκκίνηση της οικονομίας.


Tα κύρια εμπόδια των δύο πλευρών έχουν ξεπεραστεί και ο διεθνής παράγοντας θεωρεί ότι είναι καιρός για την επανέναρξη των συνομιλιών για την επίλυση του κυπριακού. Ως εκ τούτου άρχισαν οι προκαταρτικές επαφές του Αλεξάντερ Ντάουνερ και ο μήνας Οκτώβριος «σφραγίζεται» και από το Συμβούλιο Ασφαλείας ως ο πιθανότερος μήνας έναρξης συνομιλιών.

Με την ολοκλήρωση των «εκλογών» στα κατεχόμενα από τη μια και με την λήξη του καθεστώτος εξυγίανσης της μεγαλύτερης τράπεζας της Κύπρου από την άλλη, κρίνεται πλέον ότι οι δύο πλευρές είναι σε θέση να αρχίσουν την προετοιμασία για την έναναρξη των συνομιλιών. Τούτο ενισχύεται και από δύο γεγονότα:

Πρώτον. Ο Ντερβίς Έρογλου δεν χάνει τον έλεγχο στα κατεχόμενα σε σημείο που να υποχρεωθεί σε παραίτηση ή πρόωρες προεδρικές εκλογές.

Δεύτερον. Η κυβέρνηση του Νίκου Αναστασιάδη εμμέσως πλην σαφώς σφύριξε τη λήξη της περιόδου έκτακτης ανάγκης, αφενός με την ολοκλήρωση της ανακεφαλαιοποίησης της τράπεζας Κύπρου και αφετέρου δια δηλώσεων του Κυβερνητικού Εκπροσώπου ότι η κυβέρνηση «έσωσε το κράτος από την άτακτη χρεοκοπία» και πλέον κινείται για να εξέλθει της κρίσης.

Επισημάνσεις, οι οποίες καταγράφονται και στο διπλωματικό πεδίο, με τον Ειδικό Σύμβουλο του ΓΓ του ΟΗΕ για το Κυπριακό κ. Αλεξάντερ Ντάουνερ να έχει αρχίσει εκ νέου επαφές με τους δύο ηγέτες (τη Δευτέρα με τον Ντερβίς Έρογλου και την Τρίτη με τον Νίκο Αναστασιάδη) και να προαγγέλλει επιπλέον επαφές με τους Διαπραγματευτές των δύο πλευρών.
Μαυρογιάννης και Ερτούγ
«Πρόκειται για πεπειραμένο διπλωμάτη ο οποίος είναι γνωστός στα Ηνωμένα Έθνη», δήλωσε συγκεκριμένα ο κ. Ντάουνερ αναφερόμενος στον Γενικό Διευθυντή του Υπουργείου Εξωτερικών, Πρέσβη Ανδρέα Μαυρογιάννη, ο οποίος θα είναι ο  συνομιλητής της ελληνοκυπριακής πλευράς.

«Αργότερα αυτή την εβδομάδα θα έχω συνάντηση με τον κ. Μαυρογιάννη, αλλά και με τον Τουρκοκύπριο συνομιλητή κ. Οσμάν Ερτουγ», πρόσθεσε ο Αλεξάντερ Ντάουνερ. Χαρακτήρισε παράλληλα ως θετικό βήμα τον διορισμών των διαπραγματευτών λέγοντας ότι «θα υπάρχει μια ακόμη πιο άμεση επικοινωνία και σε πιο συχνή βάση από ό,τι με τους ηγέτες των δύο κοινοτήτων».

Τα συμφωνηθέντα
Αποκαλυπτικός όμως ήταν ο κ. Ντάουνερ και ως προς το ποια η σημασία του εγγράφου συγκλίσεων που παραδόθηκε στις δύο πλευρές. «Το έγγραφο που υποβλήθηκε (στις δύο πλευρές) είναι πολύ σημαντικό για να γίνουν κατανοητές οι συμφωνίες που υπήρξαν», τόνισε ο αυστραλιανός αξιωματούχος για να σημειώσει ότι «οι δύο πλευρές θα πρέπει να εργαστούν προς μια δική τους κατεύθυνση», λαμβάνοντας ωστόσο αυτό το έγγραφο υπόψη.
Ερωτηθείς εάν θεωρεί πως ο χρόνος μέχρι τον Οκτώβριο είναι αρκετός, ο κ. Ντάουνερ είπε ότι αυτός είναι ο στόχος, σημειώνοντας ότι το Συμβούλιο Ασφαλείας θα υιοθετήσει την Τρίτη το ψήφισμά του για ανανέωση της θητείας της ΟΥΝΦΙΚΥΠ, και θα αναφέρει ότι ο Οκτώβρης θεωρείται ως πιθανός μήνας για την επανέναρξη των συνομιλιών.

 

πηγη Καθημερινη


Εξαιρετικά θερμός ο υπουργός Άμυνας Τσακ Χέϊγκελ για την Ελλάδα! Η ανακοίνωση του Πενταγώνου μετά από το ραντεβού με τον Αβραμόπουλο είναι ενδεικτική:

“Ο Υπουργός Άμυνας Chuck Hagel καλοσώρισε τον Έλληνα Υπουργού Άμυνας Δημήτρη Αβραμόπουλου στο Πεντάγωνο.

Ο κ, Hagel ευχαρίστησε τον κ. Αβραμόπουλο για τη συνέχιση της φιλοξενίας στην Ελλάδα τωνναυτικών αμερικανικών δυνάμεων στη Σούδα που αποτελεί σημείο κλειδί για τους αμερικανικούς στρατηγικούς στόχους στην περιοχή. Η σημασία της έγινε εμφανής κατά τη διάρκεια της επιχείρησης Unified Protector στη Λιβύη”.

Είναι από τις ελάχιστες περιπτώσεις που αμερικανός υπουργός Άμυνας αναγνωρίζει αυτό που εμείς οι ίδιοι φαίνεται ότι δεν έχουμε μετρήσει όσο πρέπει: την τεράστια σημασία της βάσης της Σούδας την οποία παρέχουμε σε κάθε δύσκολη ώρα ,χωρίς επί της ουσίας να έχουμε κερδίσει ανάλογα.

Οι “ύμνοι” του Χέϊγκελ δίνουν το κλίμα που επικρατεί αυτή την περίοδο στις ελληνοαμερικανικές σχέσεις . Μένει να δούμε αν θα καταφέρουμε να το εκμεταλλευθούμε.